Valedor do Pobo Galego: Conclusiones de las Jornadas Adolescentes e Internet. Nuevos espacios de ciberviolencia de género (23 de noviembre de 2015).

Valedor do Pobo Galego (23 de noviembre de 2015) https://www.valedordopobo.gal/es/divulgacion/ Medio: Conclusiones finales

 Conclusiones de las Jornadas Adolescentes e Internet. Nuevos espacios de ciberviolencia de género (23 de noviembre de 2015). 
 
Cerca de cen alumnos de entre 12 e 16 anos que cursan os seus estudos de Secundaria e/ou Bacharelato de Galicia participaron na Biblioteca da Cidade da Cultura nos debates abertos o pasado 23 de novembro en torno ás novas ferramentas para exercer ciberviolencia.
A continuación extráctanse as principais conclusións as que chegaron os expertos que coordinaron os diferentes grup. 
 
Nota informativa: Son trabajos realizados conjuntamente con otras defensorías. 
 
Fuente consultada: Página Web del Valedor sobre Conclusiones de estudios, jornadas y material divulgativo https://www.valedordopobo.gal/es/divulgacion/ 
 
Valedor do Pobo Galego (Defensoría Autonómica en Galicia)
Valedor do Pobo Galego (Defensoría Autonómica en Galicia) (–)
https://www.valedordopobo.gal/
 
 
Valedor do Pobo Galego: Informe Extraordinario «Adolescentes e Internet en Galicia»
Valedor do Pobo Galego (19 de Octubre de 2011)
https://www.valedordopobo.gal/es/monografias-e-informes-extraordinarios-2/
 

Para más información: 

  • Sección titulada INFANCIA Y TECNOLOGÍAS de Relación, Información y Comunicación (TRIC) 
  • Informes del Defensor del Pueblo en este Centro Documental de FAPMI [+info] 
  • Sección titulada “DETECCIÓN Y NOTIFICACIÓN DE SITUACIONES DE RIESGO Y MALTRATO INFANTIL: España-Comunidades Autónomas” 
  • Sección titulada “INFORMES Y ESTADÍSTICAS: Informes sobre Infancia y Adolescencia: Internacionales, Europeos y España”   
  • Sección titulada “INFORMES Y ESTADÍSTICAS: Informes sobre Infancia y Adolescencia: Comunidades Autónomas” 

 

Loading...
Share This