Orden – JUS/428/2012, de 18 de diciembre, per la qual es regulen els continguts bàsics i el procediment d’homologació de la formació especifica en matèria de mediació en l’àmbit del dret privat
 

Consultado en enlace

Loading...
Share This